Hindistan Seyahat Sağlık Sigortası

Hindistan seyahat sağlık sigortası vize başvurularında zorunluluk göstermemektedir. Ancak iklim koşulları, yeme, içme alışkanlıkları ve diğer hastalık, kaza, ölüm gibi aciliyetler nedeniyle sigorta yaptırılarak ülke seyahatinin gerçekleştirilmesi tavsiye edilir.

Seyahat sağlık sigortası, uluslararası seyahat eden kişinin hem sağlık hem de olası olumsuzluklara karşı kendini koruyabilmesi için oluşturulmuş poliçelerdir.

Schengen ülkeleri genel bir poliçe standardı uygularken Amerika, Kanada, Çin gibi ülkeler farklı standartlar uygulamaktadır. Örneğin; Schengen seyahat sağlık sigortası minimum teminatı 30.000 Euro olmalıdır. Aslında bu beden dünya genelinde de bir standart oluşturmuştur. Hindistan ziyaretinde bulunacak kişilerin de bu standardı karşılaması gerekecektir.

Zorunlu seyahat sağlık sigortası kapsamında değerlendirilmese de Hindistan ziyaretlerinde muhakkak sigorta yaptırılmalı ve ana kalemler yani yaralanma, kaza, hastalık ve ölüm durumunda kişi kendini güvence altına almalıdır. Teminata ait ana kalemlerin yanında ek ücretle pasaport kaybı, bagaj gecikmesi/zararı/kaybı ya da olası seyahat iptali içinde poliçenize eklemeler yapabilirsiniz.

Şubat ayından beri yaşanılan Covid-19 pandemisi nedeniyle farklı teminatlar da poliçelerde yerini almaktadır. Hindistan seyahatinizi gerçekleştirmeden önce vize uzmanınızla genel teminatları ek alabileceğiniz paketleri değerlendirerek daha güven dolu bir seyahat gerçekleştirebilirsiniz.

Covid-19 teminatlı sigorta henüz tüm acenteler için genellik oluşturmadığından bu konuda muhakkak bir ülke uzmanı ile çalışarak karar vermenizde fayda vardır.

Hindistan Seyahat Sağlık Sigortası zorunlu seyahat sağlık sigortası kapsamında olmasa dahi yaptırılmalı ve tüm Hindistan ziyareti sürenizi kapsamalıdır.

Hindistan Vatandaşlarına Seyahat Sağlık Sigortası

Hindistan vatandaşlarına seyahat sağlık sigortası Türkiye’ye ziyarete gelecek Hindistan vatandaşları için hazırlanan sigorta poliçeleridir. Bu poliçeler son dönemde Covid-19 teminatlı sigorta olarak da yapılabilmektedir.

Her ne kadar zorunluluk kapsamı daha önce bulunmasa da Türkiye’yi ziyaret edecek Hindistan vatandaşları bu konuda bilgi alarak, sigortalarını yaptırmalıdır. Özellikle, henüz tam olarak atlatılamayan Covid-19 pandemisi sebebiyle hassasiyet gösterilmektedir. Olası hastalanma durumunda karantina süreci dahil edilerek kişinin sağlık durumu normal şartlara dönene kadar teminat altında olması beklenmektedir.

Standart seyahat sağlık sigortası ise kaza, yaralanma, diğer hastalanmalar ve ölüm durumunda Hindistan vatandaşlarını ülkelerine dönene kadar koruyacaktır.

Zorunlu seyahat sigortası poliçelerinde minimum değerler ülkeler tarafından belirlenir. Hindistan vizesi başvurularında sigorta poliçesine dair bir evrak zorunluluğu olmadığından teminatı uluslararası seyahat şartlarına uymak kaydıyla kendiniz belirleyebilirsiniz. Uluslararası seyahat şartnamesinde belirlenen minimum değer 30.000 Euro’dur. Hindistan ziyaretlerinizde teminatı bu sınır bazında tutarak gerçekleştirebilirsiniz.

Türkiye ziyaretlerini yapacak Hindistan vatandaşları için de aynı minimum teminatta hazırlanmış seyahat sağlık sigortası poliçesi yeterli görülmektedir. Türkiye aynı zamanda yukarıda bahsettiğimiz Covid-19 teminatlı seyahat sigortasını da çalışmalarına dahil etmiştir.

Hindistan vatandaşlarının Türkiye’nin dış temsilciliklerine yaptığı vize başvurularındaki son durum düzenli olarak kontrol edilmelidir.

Hindistan vatandaşlarına seyahat sağlık sigortası poliçesi yapılmalı ve kişi seyahati süresince poliçesini yanında bulundurmalıdır. Olası bir hastalık, kaza, ölüm anında işlerin daha hızlı akışı için evrakınızın ibrazı önemlidir.

Hindistan Seyahat Sigortası Nasıl Yapılır?

Hindistan seyahat sağlık sigortası başvuru yapılacak ülke sınırları içinde resmi olarak onaylanmış acenteler tarafından yapılmaktadır.

Sigorta yapılmadan önce seyahat süresi belirlenmeli gidilecek ülke bazında son durum güncellemelerine bakılmalı ve tazmin edecek miktara karar verilerek ek talepler de değerlendirilmelidir.  Tüm kişisel kararlar verildikten sonra poliçeye dair formun doldurulmasına geçilmelidir.

Yurt dışı seyahat sağlık sigortası poliçelerinin online platformda doldurulması gerekmektedir. Belli bir sistem çerçevesinde çalışan acenteler tercih edilmelidir. Ülkelerin geneli el yazısı doldurulan formalara itibar göstermemektedir. Bu nedenle poliçenizin sistem içinde online olarak doldurulması gerekmektedir.

Zorunlu seyahat sigortası ya da isteğe bağlı yurt dışı seyahat sigortası kişinin kişisel bilgilerinin girişleri yapılarak teminatın oluşturulması adına, seyahat süresinin belirlenmesi ile devam eder. Seyahat süresi ve poliçe süresi aynı kapsamda olmalıdır, bu nedenle acenteler seyahatinden bir gün önce ve seyahat dönüşünüzden bir gün sonraya tarih alarak poliçenizi tanımlayacaktır. Poliçenizi tüm bilgiler konusunda kontrol ederek teslim almanız sizi koruyacaktır.

Aksi takdirde seyahat anında biten poliçeniz sizi zor durumda bırakacaktır. Olası bir geçersizlik durumu teminattan faydalanamamanıza neden olabilir. O nedenle poliçe, dikkatle inceleyerek acente kaşeli ve yetkili imzası üzerinde olacak şekilde teslim alınmalıdır.

Hindistan seyahat sağlık sigortası yaptırmadan önce vize uzmanınızla teklifleri değerlendirerek son kontrolleri gerçekleştirebilirsiniz.

Hindistan Seyahat Sağlık Sigortası Süresi

Hindistan seyahat sağlık sigortası süresi ülkeyi ziyaretinizi kapsayan zaman aralığının tamamıdır. Tavsiye edilen süreç, yolculuğunuzdan bir gün önce başlaması ve dönüş yolculuğunuzun bitişini de kapsayacak şekilde oluşturulan zaman aralığı olacaktır.

Schengen seyahat sağlık sigortasında süre tüm bölgeyi kapsayacak minvalde yapılabilir. Ancak Hindistan ziyaretinizde ya da diğer ülkelerde bu mümkün olmayacaktır. Seyahat sigortanız ülke bazlı gerçekleştirilecektir. Eğer Hindistan ziyaretiniz öncesi ya da sonrası başka bir ülkeye gidecekseniz o ülkenin standardına ve adına sigorta poliçesi yaptırmak zorundasınız.

Seyahat sağlık sigortası poliçenizde yazılı tarihler içinde ülkenize dönmemeniz halinde süreyi aşmadan uzatma temin edebilirsiniz.

Yurt dışı seyahat sağlık sigortası kişisel olarak düzenlenir. Olası acil bir durumda faydalanacak kişi poliçede ismi yazan kişi olacaktır. Bu sebepledir ki seyahat sağlık sigortalarında genel bazda yaş sınırlaması uygulanmaz. Poliçenizin vize başvurusunda bulunduğunuz evraklarla aynı bilgileri taşıması gerekir. Eksik, yanlış ya da güncel olmayan evrak nasıl kabul görmüyorsa zor durumda kaldığınızda poliçeniz geçersiz sayıldığında yabancı bir ülkede korunmasız kalabilirsiniz.

Hindistan seyahat sigortası kapsamında alacağınız poliçenin kontrolü ve uygunluğu için vize danışmanınızla beraber çalışmanız yararınıza olacaktır.

Hindistan Seyahat Sağlık Sigortası Nerede Yapılır?

Hindistan seyahat sağlık sigortası poliçenizi Türkiye’de ve Hindistan’da söz konusu ülke tarafından resmi olarak tanımlanmış acenteler aracılığıyla yaptırabilirsiniz.

Resmi onay almış ve seyahat sigortaları konusunda size yardımcı olacak acenteler ya da vize uzmanınız tarafından seyahatinizin özelliklerini taşıyan poliçe için vereceğiniz tüm bilgiler önem taşıyacaktır.

Hindistan vizesi için zorunlu seyahat sigortası gerekliliği yoktur. Ancak düzenlenen poliçenin uluslararası şartlara uygunluğu bir kuraldır. Kurallara, prensiplere uymayan poliçe ile yola çıkmak sizin için daha büyük risk oluşturacaktır. Bu nedenle vize, ülke ve sigorta poliçelerine hakim bir profesyonelle süreci yönetmek en sağlıklı karar olacaktır.

İster zorunlu seyahat sigortası ister bölge bazlı Schengen seyahat sağlık sigortası ister tercihen yaptıracağınız sigorta olsun her birinde maksimum özenli olmanız gerekecektir.

Hindistan seyahat sigortası profesyonel yardım alınarak, resmi onaylı acenteden temin edilmeli ve poliçenin her unsuru seyahat öncesi kontrol edilmelidir. Aksi takdirde teminatına güvenerek yaptırdığınız geçersiz sayılır ve daha ciddi sorunlarla karşılaşabilirsiniz.

Hindistan Seyahat Sigortası Ne İşe Yarar?

Hindistan seyahat sağlık sigortası, ülke ziyaretinde bulunan kişiyi herhangi bir acil durum esnasında nakil, tedavi, ilaç, refakatçi gibi giderlerini karşılamak için oluşturulmuştur.

Online seyahat sigortası poliçe ana başlıkları aşağıdaki gibidir.

  • Tıbbi tedavi teminatı – İlaç, tedavi, yatarak ya da ayakta müdahale
  • Danışmanlık ve tıbbi bilgi teminatı -
  • Tıbbi nakil veya seyahat teminatı – Kaza ya da yaralanma veya hastalık halinde sağlık merkezine nakil, refakatçi gerektiğinde konaklama ve diğer elzem ihtiyaçların karşılanması
  • Vefat ve cenaze teminatı – Cenazenin anayurduna gönderilmesi ve cenazeye ekşlik edecek kişinin masrafları

Tercih edilerek tanımlanan ek teminatlar

  • Bagajın gecikmesi
  • Bagajın kaybedilmesi
  • Seyahatin gecikmesi, iptali ya da yarıda kesilmesi
  • Pasaportun kaybedilmesi

Seyahatinizde karşılaştığınız durumun mahiyeti, aciliyeti ve zamanı ne olursa olsun geçerli bir seyahat sigortası ile panik yapmadan, endişelenmeden süreci yönetebilmek seyahat sağlık sigortaları ile mümkündür.

Hindistan seyahat sigortası sizi aciliyet arz eden her türlü acil durumda poliçede izin verdiğiniz ölçütlerde koruyacak, yabancı bir ülkede kendinizi garantide hissetmenizi sağlayacaktır. Bu nedenle zorunlu olsun ya da olmasın seyahat sağlık sigortası yaptırmak seyahat eden için önemlidir.

Hindistan Seyahat Sigortası Ne Zaman Yapılır?

Hindistan seyahat sağlık sigortası seyahatiniz öncesi ve vize başvuru sırasında yapılmalıdır. Çünkü vize tarihleriniz ile poliçe tarihlerinizin ve diğer bilgilerinizin örtüşmesi gerekmektedir. Türkiye’den Hindistan’a gidecek yolcular için vize başvurularında zorunlu seyahat sigortası şartı bulunmamaktadır.

Ancak, gidilecek ülkenin toplumsal alışkanlıkları iklimi gibi ayrıntılardan kaynaklanan yaşanabilecek uyumsuzluklar ya da Covid-19 sebebiyle alacağınız riskler nedeniyle önerilmektedir.

Olası yaşanabilecek aksiliklerden dolayı doğabilecek ihtiyaç ve harcamalar kıyas edildiğinde poliçe için ödenecek tutar cüzi kalacaktır.

Seyahat sigortası poliçeleri en az bir gün ve maksimum 1 yıl olarak tanımlanabilmektedir. Sigortanıza genel teminatlara ek olarak pasaport, bagaj ya da seyahat iptaline ilişkin koruma paketleri tanımlatabilirsiniz.

Online seyahat sigortası düzenlenirken en hassas davranan grup öğrenciler ve uzun vadede Hindistan’da kalma durumunda olan kişilerdir. Günlük yaşam standartlarının uzun vadede riski daha da arttıracağından seyahat planınıza ve sebebinize göre de tanımlama yaptırabilirsiniz.

Örneğin, yurt dışı eğitim sağlık sigortası paket kapsamını değerlendirerek uzun vadeli seyahatinizi garanti altına alarak, tedbirli bir şekilde yolculuğunuza çıkabilirsiniz.

Hindistan Seyahat Sağlık Sigortası Fiyatları

Hindistan seyahat sağlık sigortası fiyatları seyahat süresi ve vize türüne göre farklılık gösterebilir. Ayrıca, standart teminatlar dışında tercih edilen ek paketler rakamlarda farklılık gösterecektir.

Seyahat sigortası poliçelerinin hangi ülke için tanımlandığı da önemlidir. Kanada, Amerika yada Çin gibi ülkeler farklı teminat sınırlamaları getirmektedir. Sigorta şartlarındaki bu değişimler kişisel olarak hesaplama yapıldığında net bir rakam elde edilebilecektir.

Söz konusu ücret hesaplaması sistem tarafından otomatik yapılmaktadır. Dilerseniz acentenizle dilerseniz vize uzmanınızla teklifleri değerlendirerek poliçenizi tanımlatabilirsiniz.

Tüm tanımlamaların yerine getirilmesi sonunda seyahat sağlık sigortası poliçeniz acentenin antetli kağıdına kaşeli ve imzalı olarak teslim edilmektedir. Yurt dışı seyahat sigortası poliçe sorumluluğu seyahatiniz sürece sizin sorumluluğunuzda olacağı için dikkatle kontrol ederek teslim almanız büyük önem taşımaktadır.

Aynı zamanda poliçenizin seyahat süresince yanınızda olması da diğer önemli detaylardan biridir. Hem sınırda hem de yaşayabileceğiniz ani bir acil durumda poliçenizin yanınızda olması hayatınızı kolaylaştıracaktır.

Hindistan seyahat sağlık sigortası fiyatları hakkında daha geniş bilgi için seyahat planınızı netleştirdikten sonra vize uzmanınıza başvurabilir ya da acentenizle iletişime geçebilirsiniz.

Duyurular

Hindistan Konsolosluğu Resmi Tatil Bildirisi

Hindistan Konsolosluğu ve Hindistan Büyükelçiliği Türkiye’nin Resmi tatil günü olan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle hizmet veremeyecek...
2023-08-04 15:49:53

Hindistan Konsolosluklarınca vize işlemlerinde kullanılacak olan

Hindistan vize işlemlerinde kullanılacak olan pasaportlarda Hindistan Konsolosluklarının aradığı özellikler; 1 - Son 10 yıl içerisinde ç...
2023-08-04 14:23:01

Hindistan Başkonsolosluk mesai saatleri

Hindistan İstanbul Başkonsolosluk vize bölümü, vize başvuruları için haftaiçi hergün 09.00 ila 12.00 saatlari arasında hizmet vermektedir. ...
2020-11-16 10:08:53

Hindistan Başkonsolosluk pasaport dağıtım saatleri

Hindistan İstanbul Başkonsolosluğu vize başvuru sonuçları için pasaport dağıtımını haftaiçi hergün 17.00 ila 17.30 saatleri arasında ya...
2020-11-16 10:08:17
Tüm Duyurular